Ondamed

Ondamed เป็นเครื่องที่ให้พลังงานกับเซลล์ โดยอาศัยหลักการที่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเราประกอบไปด้วยประจุไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า membrane potential หากเซลล์ใดมีการอักเสบ บาดเจ็บ มีปัญหา เซลล์นั้นๆก็จะมีพลังที่ตกไปด้วย Ondamed เปรียบเหมือนเครื่องชาร์ตแบต ที่จะเติมพลังงานให้กับเซลล์นั้นๆ เพื่อให้เซลล์กลับมามีพลังงานเหมือนเดิม และทำหน้าที่ได้ดีตามเดิม 

ปล.เทคโนโลยีของออนดาเมดอาจดูคล้ายๆกับ Nokia lumia เลยทีเดียว ชาร์ตแบตได้เพียงแค่วางไว้ใกล้ๆ!!

 

ขั้นตอนในการรักษาด้วยออนดาเมดประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักได้แก่

1.Scan: เพื่อหาว่าในร่างกายเรามีรูรั่วของพลังงานที่จุดไหนบ้างเป็นหลัก เพื่อทำการอุดรูรั่วของพลังงานนั้น

2.Program Treatment จับว่าคลื่นของโปรแกรมใด จะช่วยในการซ่อมแซมร่างกายนี้บ้างในวันนั้นๆ ซึ่งมีการออกแบบโปรแกรมมามากถึง 174 โปรแกรม เช่น โปรแกรมสำหรับฮอร์โมนแปรปรวน โปรแกรมสำหรับการลดความเครียด เป็นต้น ทั้งนี้โปรแกรมที่ได้ จะขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่ที่ปกติ ที่เครื่องออนดาเมดตรวจสอบได้

3.Microorganism เป็นการตรวจสอบว่าในร่างกายมีคลื่นความถี่ของเชื้อโรคชนิดใดอยู่บ้าง หลังจากนั้นเครื่องจะทำการจำลองเลียนแบบคลื่นความถี่ของเชื้อที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุดในขณะนั้นและส่งกลับคืนให้ร่างกาย เมื่อร่างกายรับรู้ได้ถึงคลื่น ร่างกายก็จะเข้าใจว่ามีเชื้อโรคเข้ามา จึงเป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้มากขึ้น ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้มีเชื้อโรคเข้ามามากขึ้น เป็นเพียงคลื่นที่เครื่องจำลองป้อนให้
 
4.Nutritional Balance เป็นการตรวจสอบว่ายังมีาสารอาหารใดในร่างกายบ้าง ที่ไม่อยู่ในจุดที่พอดี เครื่องจะกระตุ้นให้ดูดซึมได้ดีขึ้น หรือขับออกได้ดีขึ้น ตามความเหมาะสม
 
ออนดาเมดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ใช้ได้ดี แทบจะในทุกกลุ่มอาการ หรือใช้เป็นตัวเลือกเพื่อบำรุงสุขภาพ สำหรับคนที่ต้องการจะดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ