คุณหมอมณฑกา

ดร ภญ มณฑกา ธีรชัยสกุล (หมอนก)

ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินมาตรฐานและเทคโนโลยี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หมอนกเป็นเภสัชกรที่ได้รับทุนไปเรียนพทย์โฮมีโอพาทีย์ที่ประเทศอินเดีย และในเมืองไทยนี้นับว่าหมอนกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโฮมีโอพาทีย์มากที่สุดท่านหนึ่งก็ว่าได้ นอกจากนี้หมอนกยังได้ไปบรรยายในงานประชุมด้านโฮมีโอพาทีย์ทั้งในระดับชาติและสากลอีกด้วยค่ะ 

สำหรับผลงานอื่นๆ รวมทั้งงานวิจัยตีพิมพ์ สามารกดดูได้เพิ่มเติมตามไฟล์แนบค่ะ

 

 

2012

Ph.D. in Public Health Sciences

(Major in Thai Traditional and Alternative Medicine)

College of Public Health Sciences,

Chulalongkorn University

2011

Certificate of 2 Years P.G. Hom.

Allen College of Homoeopathy, Essex, England

2006

Certificate of Post Graduate in Homoeopathy

National Institute of Homoeopathy, Kolkata, India

(ICCR Scholarship, Government of India)

2002

Master of Science

(Major in Health Economic)

Faculty of Economics,

Chulalongkorn University

(Partial scholarship)

1999

Bachelor of Science in Pharmacy

Faculty of Pharmaceutical Sciences,

Chulalongkorn University

เวลาตรวจรักษา 

เสาร์ 12.00-18.00
อาทิตย์ 9.00-17.00
(กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพื่อมิให้ผู้ป่วยรายอื่นๆพลาดโอกาสค่ะ)