คุณหมอนลินี

พญ.นลินี สุทธิพิศาล  จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และในขณะนี้  เป็นหัวหน้าแผนกผิวหนังและความงาม รพ.สมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพ

และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการฉีด Botox, filler, laser และผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง นอกจากนี้ยังได้ผ่านการอบรมจาก Anti–Aging Medicine Specialization (WOSAAM) การฝังเข็มรมยา และโฮมีโอพาทีย์

 

พญ.นลินี สุทธิพิศาลเป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์ผิวหนังไทย (DST), The American Academy of Dermatology (AAD), และ the American Academy of Anti–Aging Medicine (A4M).

                  

ปัจจุบันนี้ พญ.นลินี สุทธิพิศาล ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคม Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine Association (TAARM) และเป็นสมาชิก scientific committee ของ Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery

พญ.นลินีมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับ "Holistic care" และจากประสบการณ์การทำงานทั้งในด้านความงามและ Holistic care กว่า 28 ปีทำให้คุณหมอถูกเชิญไปพูดตามงานประขุมต่างๆมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ


เวลาตรวจรักษา

อังคาร พฤหัส 9.00-10.00
พุธ 9.00-12.00
ศุกร์ เสาร์ 9.00-18.00
กรุณาโทรสอบถามและลงนัดล่วงหน้าด้วยค่ะ ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ