Testimonials

เนื่องจากศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในแบบที่ Acantus Clinic ให้บริการยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในเมืองไทย ดังนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการบริการของเรา กรุณาช่วย comment ลงใน testimonials ให้คุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะ เช่นว่า เราเป็นอะไรมา รักษายังไงมาแล้วบ้าง แล้วมาเจอที่นี่ได้อย่างไร ได้รับการรักษาอย่างไรแล้วดีขึ้น มีความประทับใจอะไรยังไงบ้าง ช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเพื่อให้คนอื่นๆได้มีโอกาสโชคดีด้วยนะคะ