CSMBC

ดร.แดเนียลจะมาเมืองไทยทุกๆสองเดือนนะคะ ท่านที่สนใจสามารถโทรสอบถามตารางออกตรวจได้ที่คลินิก 029829922 หรือ 0814982618 โดยสามารถโหลดแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อกรอกประวัตินำมาในวันตรวจ หรือจะเผื่อเวลามากรอกที่คลินิกก็ได้ค่ะ