About Us

พญ.นลินี สุทธิพิศาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าแผนกผิวพรรณและความงามจากรพ.สมิติเวช สุขุมวิท เป็นผู้ก่อตั้ง Acantus Wellness แห่งนี้ 

ประสบการณ์การทำงานกว่า 30ปีของคุณหมอทำให้คุณหมอมั่นใจว่า คนเราไม่สามารถสวยได้จากการดูแลที่ภายนอกเพียงอย่างเดียว ความสวยที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมาจากร่างกายที่แข็งแรง เบาสบาย มีกำลัง ควบคู่ไปกับความสุขใจจากภายใน ซึ่งจะสามารถสะท้อนออกมาภายนอกได้ ผ่านทางแววตาที่สดใส

ด้วยความต้องการที่จะให้ญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด รวมถึงคนไข้ทุกคนของคุณหมอสวยสุขภาพดีกันถ้วนหน้า คุณหมอจึงเปิดบ้าน Acantus Wellness แห่งนี้ขึ้น เพื่อเติมเต็มระบบการแพทย์ที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นศูนย์สุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิต ลดการใช้ยาและสารเคมี ส่งเสริมการดูแล ป้องกันการเกิดโรค ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพ รวมถึงช่วยชี้แนะแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ ภายใต้รูปแบบบ้านที่อบอุ่นเป็นกันเอง บ้านที่จะช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับผู้มาเยือน Acantus Clinic... Your Private Energy House=)


 

 

 

  • Daniel Paul Eugene Nicolle, D.C

  • ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล